Hà Nội FC | Nội quy sân vận động
Nội quy sân vận động

1. Ra vào cổng xuống xe, xuất trình giấy tờ và để xe đúng nơi quy định.

2. Các đội vào tập trong sân theo đúng thời gian đã được Ban quản lý sân chấp thuận và chỉ được tập ở những khu vực đã được đăng ký.

3. Khi vào sân tập yêu cầu trang phục gọn gàng, không nói tục, chửi bậy, không gây gổ, đánh nhau; thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự.

4. Khi vào sân tập huấn luyện và lãnh đạo đội luôn phải đi kèm với đội và sẽ là người cuối cùng của đội rời sân; mọi sự cố xảy ra trong giờ tập, Huấn luyện viên và lãnh đội là người hoàn toàn chịu trách nhiệm.

5. Cấm mang vũ khí, các chất cháy nổ vào sân.

6. Cấm mang hoặc sử dụng chất cấm, chất gây nghiện hoặc chất kích thích.

7. Tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về sức khỏe bản thân trước khi tập hoặc thi đấu.

8. Cấm mang thức ăn và xả rác bừa bãi trong sân, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

9. Cấm mang tài sản, đồ dùng của sân ra ngoài, trong quá trình tập luyện nếu làm hư hỏng tài sản của sân sẽ phải bồi thường.

10. Các hình ảnh bảng, biển, băng rôn của khách muốn sử dụng trên sân phải tuân thủ các quy định pháp luật và sự đồng ý của ban quản lý sân.

11. Tự bảo quản tư trang đồ dùng cá nhân.

12. Đội và cá nhân nào vi phạm nội quy sẽ bị nhắc nhở. Nếu tái phạm chúng tôi sẽ từ chỗ phục vụ đội hoặc cá nhân đó.